Anemone ranunculoides ´Kai´

Anemone ranunculoides ´Kai´